vrijdag, januari 21, 2005

GulheidMinister Bourgeois bedankt de Vlamingen voor de steun die ze gaven aan de 1212-actie. Hij oppert het idee om dergelijke show ieder jaar te herhalen.
Geen slecht idee, alhoewel ik denk dat terug de gewenning zal optreden en een mooi initiatief zijn doel wat zal voorbijschieten. We zullen zien. Naastenliefde kent eigenlijk geen uur of datum, je doet het gewoon.

In ieder geval spreekt hij ook om de overheidssteun voor ontwikkelingshulp op te trekken naar maar liefst 0,7% (sarcastisch).
Nu nog de Tobintax wereldwijd doorvoeren en we zijn al bijna op goede weg.