woensdag, juni 22, 2005

Verhofstadt II valt in slaap

Het Nieuwsblad:

De paarse regering is het voorbije jaar stilgevallen. De jongste tien jaar werden nooit minder wetsontwerpen door een regering bij het parlement ingediend dan wat Verhofstadt II presteert. Ook het aantal goedgekeurde ontwerpen lag het voorbije decennium nooit lager.

We hebben al meer dan genoeg wetten in dit land, waarom zou het aantal uitgevaardigde wetten een maatstaf zijn voor een goed bestuur? Of ons land nu goed bestuurd wordt laat ik in het midden, maar deze opmerking is weeral een plat stukje gezwets van deze krant.

Integendeel, men is eindelijk eens begonen met het wegwerken van oude en nutteloze wetten, eindelijk wordt eens iets (hoewel nog steeds te weinig) gedaan aan onze administratieve rompslomp.